Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 07.07.2015r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

45 (ostatnio padła 02.04.2015r, liczba 45 najczęściej padała z liczą 36)

Najdłużej oczekiwana para:

16,26 (ostatnio padła 27.10.2011r; najczęściej padała z liczbą 9 i 23)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba33, 38 i 40 (4 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 11 (30 razy w ciągu rok);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 28,46 (7 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 11,13,29 i 13,41,46 i 1,40,46 i 21,35,40 i 2,3,28 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 2,19,43,44 i 5,8,19,40 i 5,26,39,42 i 8,9,19,23 i 8,10,19,23 i 15,29,32,34 i 21,23,30,39
 
(2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich dwóch lat piątka liczb: 12,13,16,40,47 (2 razy w ciągu dwóch lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 05.07.2015r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwane liczby:

69 ostatnio padły 22.06.2015r.(godz. 14:00)  nie padły przez 25 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane pary:

47,50 ostatnio padła 19.04.2015r. (godz. 21:40) - nie padła przez 152 ostatnie losowania

Najdłużej oczekiwana trójka:

29,46,72 ostatnio wylosowana 30.05.2014r. (godz. 14.00) - nie padła przez 801 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 20 (27 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 8,20 i 20,37 i 20,41 (12 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 15,20,37 i 20,25,41 i 20,36,41 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 9 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakłady po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 5 zakładów po 3 skreślenia!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 06.07.2015r.

najdłużej oczekiwana liczba: 31 (ostatnio padła 21.05.2015r, liczba 31 najczęściej padała z liczbą 9)

Najdłużej oczekiwana para:

16,35 (ostatnio padła 21.02.2013r; para 16,35 najczęściej padała z liczbą 5);

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 41 (7 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA

  Spis programów i stron o tematyce LOTTO