Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 21.10.2017r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

 17 (ostatnio padła 11.07.2017r, liczba 17 najczęściej padała z licząbą 21)

Najdłużej oczekiwana para:

33,39 (ostatnio padła 12.12.2013r; najczęściej padała z liczbą 14 i 46)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 34 (6 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 34 (37 razy w ciągu rok);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 22,38 (8 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 7,14,25 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 2,14,45,47 i 2,21,24,35 i 3,17,34,48 i 3,28,32,34 i 4,6,22,38 i 5,7,11,34 i 6,21,40,47 i 6,27,32,36 i 6,34,41,42 i 7,8,14,25 i 7,14,19,25 i 8,9,32,36 i 11,23,37,44 i 11,23,37,46 i 11,23,44,46 i 11,37,44,46 i 17,36,37,42 i 23,37,44,46 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich dwóch lat piątki liczb: 8,34,35,37,48 i 11,23,37,44,46 i 11,24,33,35,47 (2 razy w ciągu roku);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 20.10.2017r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

73 ostatnio padła 11.10.2017r. (godz. 21:40)  nie padła przez 16 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  2,51 ostatnio padła 20.08.2017r. (godz. 14:00) - nie padły przez 121 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana trójka:

 18,64,74 ostatnio wylosowana 22.09.2016r. (godz. 21.40) - nie padła przez 784 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 66 (27 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 25,66 i 40,70 (12 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 11,27,40 i 11,40,70 i 25,45,66 i 27,40,53 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakłady po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakłady po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 20.10.2017r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 3 (ostatnio padła 29.08.2017r, liczba 3 najczęściej padała z liczbą 2)

Najdłużej oczekiwana para:

16,39 (ostatnio padła 02.05.2015 r; para 16,39 najczęściej padała z liczbą 4 i 13)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 8 (9 razy w miesiącu); 

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA