Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 11.04.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

9 (ostatnio padły 25.01.2020r, liczba 9 najczęściej padała też z licząbą 12)

Najdłużej oczekiwana para:

29,39 (ostatnio padła 24.10.2015r; najczęściej padała z liczbą 41)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 1, 6, 13, 19 i 26 (4 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 6 i 15 (27 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 5,6 i 5,27 i 6,15 (7 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 9,11,46 i 16,45,46 i 8,30,33 i 7,21,23 i 9,27,31 i 6,19,20 i 8,19,43 i 33,38,39 i 2,8,21 i 5,16,27 i 4,9,27 i 10,35,48 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 3,8,18,39 i 4,9,27,31 i 4,9,35,45 i 5,6,24,45 i 6,15,43,44 i 6,19,20,43 i 7,9,18,46 i 7,21,23,33 i 8,24,27,30 i 9,20,27,31 i 10,17,19,37 i 10,20,32,35 i 13,16,25,32 i 13,16,45,46 i 15,26,31,49 i 19,20,25,41 i 33,35,38,39 i 33,38,39,41 i 34,40,42,43 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątki liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 10.04.2020r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

73 ostatnio padła 01.04.2020r. (godz. 14:00)  nie padła przez 17 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  72,77 ostatnio padła 01.02.2020r. (godz. 14:00) - nie padła przez 137 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

10,57,71 ostatnio wylosowana 19.02.2019r. (godz. 21.40) - nie padła przez 860 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 20 (25 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 10,70 i 20,70 i 35,51 (12 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 10,20,70 (8 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 10.04.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 31 (ostatnio padła 09.03.2020r, liczba 31 najczęściej padała z liczbą 28)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 9, 22 i 34 (8 razy w miesiącu); 

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA