Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 17.05.2022r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

37 (ostatnio padła 22.01.2022r, liczba 37 najczęściej padała z licząbą 13)

Najdłużej oczekiwana para:

32,47 (ostatnio padła 21.05.2016r; najczęściej padała z liczbą 36)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 12 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 1 (29 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 19,24 i 41,46 (9 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 3,21,23 i 3,41,46 i 19,24,48 i 24,46,48 i 14,23,44 i 19,35,39 i 1,26,47 i 10,23,29 i 18,19,35 i 1,11,13 i 21,29,42 i 15,21,29 i 15,21,42 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,4,19,20 i 1,19,21,37 i 3,14,41,46 i 7,12,35,42 i 7,18,19,35 i 14,24,42,47 i 15,21,29,42 i 15,24,41,48 i 18,19,35,39 i 19,24,46,48 i 28,29,34,35 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątka liczb: 4,8,18,24,29 (2 razy w ciągu 3 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 13.05.2022r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

65 ostatnio padła 02.05.2022r. (godz. 21:50)  nie padła przez 26 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

13,51 ostatnio padła 19.03.2022r. (godz. 21:50) - nie padła przez 114 ostatnie losowania

Najdłużej oczekiwane trójki:

32,61,66 ostatnio wylosowane 26.02.2021r. (godz. 21:50) - nie padła przez 886 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 79 (25 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 8,54 (12 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 33,50,79 (8 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakłady po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 13.05.2022r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 9 (ostatnio padły 20.04.2022r, liczba 9 najczęściej padała z liczbą 31)

Najdłużej oczekiwana para: 28,31 (ostatnio padła 19.08.2020 r; para 28,31 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 2 i 15 (7 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA