Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 23.06.2018r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

28 i 33 (ostatnio padły 28.04.2018r, liczba 28 najczęściej padała z licząbą 1, liczba 33 najczęściej padała z licząbą 25)

Najdłużej oczekiwana para:

11,17 (ostatnio padła 06.08.2015r; najczęściej padała z liczbą 35)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 30 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 34 (34 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 1,2 i 14,34 (7 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 3,23,34 i 4,9,30 i 25,36,37 i 9,10,41 i 9,10,42 i 3,25,38 i 4,6,22 i 21,31,49 i 10,22,37 i 1,12,21 i 32,35,46 i 8,19,36 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,2,15,45 i 1,12,17,21 i 2,10,22,37 i 4,6,22,38 i 4,9,27,30 i 5,17,20,43 i 6,21,40,47 i 6,34,41,42 i 8,9,20,40 i 9,29,35,45 i 21,31,45,49 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich dwóch lat piątki liczb: 8,34,35,37,48 i 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 22.06.2018r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

66 ostatnio padła 09.06.2018r. (godz. 14:00)  nie padła przez 25 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  13,70 ostatnio padła 03.03.2018r. (godz. 14:00) - nie padła przez 222 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana trójka:

 3,18,78 ostatnio wylosowana 10.05.2017r. (godz. 14.00) - nie padła przez 815 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 67 (25 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 71,80 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka:  17,31,58 i 49,59,64 i 1,58,62 i 28,58,62 i 27,39,61 i 46,47,67 i 33,37,62 i 17,34,53 i 43,60,67 i 19,23,60 (6 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakłady po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 22.06.2018r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 40 (ostatnio padła 24.05.2018r, liczba 40 najczęściej padała z liczbą 34)

Najdłużej oczekiwana para

6,20 (ostatnio padła 28.08.2016 r; para 6,20 najczęściej padała z liczbą 8, 16, 26 i 41);

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 27 (8 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA