Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 24.04.2014r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

18 (ostatnio padły 11.02.2014r, liczba 18 najczęściej padała z liczą 9 );

Najdłużej oczekiwana para:

8,11 (ostatnio padła 21.04.2009r; najczęściej padała z liczbą 45);

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 29 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 4, 31 i 44 (28 razy w ciągu rok);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 4,44 i 6,47 i 14,31 i 17,42 (8 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 13,16,40 i 32,34,37 i 6,10,37 i 17,37,42 i 33,44,49 i 6,31,47 i 13,14,31 i 4,18,33 i 2,9,33 i 2,29,33 i 1,4,44 i 23,24,29 i 14,31,42 i 4,20,44 i 33,43,49 i 7,29,46 i 12,13,40 i 8,29,48 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,12,27,44 i 2,9,29,33 i 3,13,25,26 i 4,6,8,27 i 4,6,20,47 i 4,33,35,40 i 6,17,19,47 i 7,8,46,48 i 7,10,12,27 i 8,23,24,29 i 12,13,16,40 i 12,13,16,47 i 12,13,40,47 i 12,16,40,47 i 13,16,40,47 i 14,31,37,42 i 25,34,38,41
 
(2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku piątka liczb: 12,13,16,40,47 (2 razy w ciągu dwóch lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 24.04.2014r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwane liczby:

33 (ostatnio padła 13.04.2014r.(godz. 21:40) - nie padły przez 21 ostatnich losowań);

Najdłużej oczekiwane pary:

18,31 (ostatnio padła 22.02.2013r. (godz. 14:00) - nie padła przez 122 ostatnich losowań);

Najdłużej oczekiwana trójka:

35,71,78 (ostatnio wylosowana 14.04.2013r. (godz. 21.40) - nie padła przez 750 ostatnich losowań);

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba:  35 (25 razy w miesiącu);

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 4,76 (12 razy w ciągu miesiąca);

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 5,10,40 i 5,53,65 (7 razy w ciągu miesiąca);

Wytypowane 9 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie na 2422.04.2014r.

najdłużej oczekiwana liczba: 38 (ostatnio padła 02.01.2014r, liczba 38 najczęściej padała z liczbą 11);

Najdłużej oczekiwana para:

31,41 (ostatnio padła 01.06.2010r; para 31,41 najczęściej padała z liczbą 5 i 33);

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 28 (5 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA

  Spis programów i stron o tematyce LOTTO