Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 24.01.2017r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

 39 (ostatnio padła 20.10.2016r, liczba 39 najczęściej padała z liczą 21)

Najdłużej oczekiwana para:

18,39 (ostatnio padła 05.11.2013r; najczęściej padała z liczbą 9)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 28 (6 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 7 (33 razy w ciągu rok);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 7,8 (9 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 25,45,47 i 24,35,47 i 23,32,38 i 3,20,43 i 4,6,24 i 7,8,46 i 5,7,41 i 7,19,25 i 7,19,41 i 7,8,37 i 29,32,38 i 20,25,43 i 5,11,34 i 1,37,44 i 6,13,46 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 2,21,24,35 i 4,6,24,38 i 7,19,25,41 i 8,24,44,45 i 11,24,33,35 i 11,24,33,47 i 11,24,35,47 i 11,33,35,47 i 13,29,32,38 i 14,16,19,43 i 20,25,36,43 i 20,25,43,48 i 23,29,32,38 i 24,33,35,47 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku piątka liczb: 11,24,33,35,47 (2 razy w ciągu roku);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 22.01.2017r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

41 ostatnio padła 16.01.2017r. (godz. 21:40)  nie padła przez 12 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

26,39  ostatnio padła 13.10.2016r. (godz. 14:00) - nie padły przez 141 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana trójka:

26,34,45 ostatnio wylosowana 01.01.2016r. (godz. 21.40) - nie padła przez 774 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 48 (26 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 19,48 i 48,68 i 55,56 (12 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 13,29,44 i 19,48,68 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakłady po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakłady po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 22.01.2017r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 21 (ostatnio padła 25.12.2016r, liczba 21 najczęściej padała z liczbą 15)

Najdłużej oczekiwana para:

2,22 (ostatnio padła 14.02.2015 r; para 2,22 najczęściej padała z liczbą 12)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 35 (8 razy w miesiącu); 

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA

  Spis programów i stron o tematyce LOTTO