Osiem najdłużej oczekiwanych trójek wytypowanych na 31.03.2020 r. (godz. 21:40) z wykorzystaniem programu MultiWin4.0 .

Stan po losowaniu 09.04.2020r.  godz. 21:40

 

   Czas oczekiwania bez trafienia 

   1. 1 9 62 
   2. 1 46 65 
   3. 2 36 73 
   4. 2 36 76 
   5. 4 55 58 
   6. 10 57 71 
   7. 15 73 76 
   8. 25 26 71 

              19 losowań

STRONA GŁÓWNA

Opis systemu na 8 (9 lub10) trójek: 

Po wybraniu ośmiu trójek wysyłamy 8 zakładów, stawka 2,50zł czyli za 20zł. Czasami nie da się wybrać ośmiu wtedy przeliczamy cały system dla dziewięciu lub dziesięciu trójek. Jeżeli trafimy co najmniej jedną trójkę w wytypowanym zestawie to zyskujemy około 34 zł lub więcej w zależności czy trafimy jedną czy więcej trójek i czy trafimy jakieś dwójki. Jeżeli nie trafimy żadnej trójki, typowanie należy powtórzyć odpowiednio podnosząc krotność stawki. Trafione trójki wymieniamy na następne i zaczynamy od nowa. Przykłady tabel systemu dla ośmiu trójek:

L.p. Koszt zakładu Krotnośc stawki Koszt losowania Koszt gry Wygrana Zysk
1 trójki 2 trójek 1 trójki 2 trójek
1 8x2,50zł 1           20 zł          20 zł          54 zł        108 zł        34 zł          88 zł
2 8x2,50zł 1           20 zł          40 zł          54 zł        108 zł        14 zł          68 zł
3 8x2,50zł 2           40 zł          80 zł        108 zł        216 zł        28 zł        136 zł
4 8x2,50zł 3           60 zł        140 zł        162 zł        324 zł        22 zł        184 zł
5 8x2,50zł 5         100 zł        240 zł        270 zł        540 zł        30 zł        300 zł
6 8x2,50zł 8         160 zł        400 zł        432 zł        864 zł        32 zł        464 zł
7 8x2,50zł 13         260 zł        660 zł        702 zł    1 404 zł        42 zł        744 zł
8 8x2,50zł 20         400 zł    1 060 zł    1 080 zł    2 160 zł        20 zł    1 100 zł
9 8x2,50zł 32         640 zł    1 700 zł    1 728 zł    3 456 zł        28 zł    1 756 zł
10 8x2,50zł 51      1 020 zł    2 720 zł    2 754 zł    5 508 zł        34 zł    2 788 zł
11 8x2,50zł 81      1 620 zł    4 340 zł    4 374 zł    8 748 zł        34 zł    4 408 zł
12 8x2,50zł 129      2 580 zł    6 920 zł    6 966 zł  13 932 zł        46 zł    7 012 zł

Pierwowzór Tabeli na stronie: www.multipasko.pl

Uwaga: Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za stosowanie powyższego systemu.

Kolorem czerwonym zaznaczono koszt (ilość zainwestowanych pieniędzy) w kolejnym kroku gry. Gdy nie trafiamy żadnej trójki jest to ilość straconych pieniędzy. Jak widać ryzyko odpowiada wygranej dopiero przy trafieniu przynajmniej 2 trójek. Ale gdy trafimy choć jedną trójkę jesteśmy zawsze do przodu.

Historia zakładów:

Zakłady na 31.03.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 1 losowaniu 31.03.2020r (godz. 14:00).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 9 62 
   2. 1 46 65 
   3. 2 36 73 
   4. 2 36 76 
   5. 4 55 58 
   6. 10 57 71 
   7. 15 73 76 
   8. 25 26 71 
   9.
28 65 72 

              1 losowanie

Zakłady na 23.03.2020r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 14 i 15 losowaniu 30.03.2020r (godz. 14:00 i 21:40).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 9 62 
   2. 4 55 58 
   3.
5 6 23 
   4.
7 65 66 
   5. 10 57 71 
   6. 15 73 76 
   7. 25 26 71 
   8. 28 65 72 

          14 i 15 losowań

Zakłady na 23.03.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 1 losowaniu 23.03.2020r (godz. 14:00).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 1 9 62 
    2.
1 36 37 
    3. 5 6 23 
    4. 7 65 66 
    5. 10 57 71 
    6. 15 73 76 
    7. 25 26 71 
    8. 28 65 72 

              1  losowanie

Zakłady na 18.03.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 10 losowaniu 22.03.2020r (godz. 21:40).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 1 9 62 
    2. 1 36 37 
    3. 5 6 23 
    4. 7 65 66 
    5. 10 57 71 
    6. 15 73 76 
    7. 25 26 71 
    8.
28 58 67 
    9. 28 65 72 

               10 losowań

Zakłady na 06.03.2020r (na godz. 14:00), 2 trójki trafione w 24 losowaniu 17.03.2020r (godz. 21:40).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 5 6 23 
   2. 7 65 66 
   3. 10 57 71 
   4. 15 73 76 
   5.
24 71 76 
   6. 25 26 71 
   7. 28 58 67 
   8. 28 65 72 
   9.
35 39 73 

               24 losowań

Zakłady na 04.03.2020r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 2 i 3 losowaniu 05.03.2020r (godz. 14:00 i 21:40).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 3 36 47 
   2. 5 6 23 
   3. 7 65 66 
   4. 10 57 71 
   5.
15 58 62 
   6. 15 73 76 
   7. 28 65 72 
   8. 35 39 73 

               2 i 3 losowaniu

Zakłady na 27.02.2020r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 12 losowaniu 04.03.2020r (godz. 14:00).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 3 36 47 
   2. 5 6 23 
   3. 7 65 66 
   4. 10 57 71 
   5. 15 58 62 
   6. 15 73 76 
   7.
22 31 36 
   8. 28 65 72 
   9. 35 39 73 

               12 losowań

Zakłady na 24.02.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 7 losowaniu 27.02.2020r (godz. 14:00).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 3 36 47 
   2. 5 6 23 
   3. 7 65 66  
   4. 10 57 71 
   5. 15 58 62 
   6. 15 73 76 
   7.
26 57 80 
   8. 28 65 72 

              7  losowań

Zakłady na 17.02.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 14 losowaniu 23.02.2020r (godz. 21:40).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 3 36 47 
   2. 5 6 23 
   3. 7 65 66 
   4. 10 57 71 
   5.
15 30 80 
   6. 15 58 62 
   7. 26 57 80 
   8. 28 65 72 

              14 losowań

Zakłady na 12.02.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 5 losowaniu 14.02.2020r (godz. 14:00).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 5 6 23 
   2.
7 32 77 
   3. 7 65 66 
   4. 10 57 71 
   5. 15 30 80 
   6. 15 58 62 
   7. 26 57 80 
   8. 28 65 72 

              5 losowań

Zakłady na 11.02.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 2 losowaniu 11.02.2020r (godz. 21:40).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 5 6 23 
   2. 7 32 77 
   3. 7 65 66 
   4.
10 20 53 
   5. 10 57 71 
   6. 15 30 80 
   7. 26 57 80 
   8. 28 65 72 

             2  losowania

Zakłady na 05.02.2020r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 11 losowaniu 10.02.2020r (godz. 21:40).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 4 63 65 
   2. 5 6 23 
   3. 7 32 77 
   4. 7 65 66 
   5. 10 20 53 
   6. 10 57 71 
   7. 15 30 80 
   8. 28 65 72 

              11 losowań

Zakłady na 02.02.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 7 losowaniu 05.02.2020r (godz. 14:00).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 4 63 65 
   2. 5 6 23 
   3. 7 32 77 
   4. 7 65 66 
   5. 10 20 53 
   6. 10 57 71 
   7.
12 36 78 
   8. 28 65 72 

              7 losowań

Zakłady na 20.01.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 26 losowaniu 01.02.2020r.

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 4 63 65 
   2. 5 6 23 
   3. 7 32 77 
   4. 7 65 66 
   5. 10 20 53 
   6. 10 57 71 
   7. 12 36 78 
   8. 28 65 72 
   9.
42 46 73 

              26 losowań

Zakłady na 12.01.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 12, 14 i 16 losowaniu 17, 18 i 19.01.2020r.

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 4 10 48 
   2. 4 63 65 
   3. 7 32 77 
   4. 10 20 53 
   5. 10 57 71 
   6. 12 36 78 
   7.
17 46 74 
   8.
33 67 73 
   9. 42 46 73 

              12, 14 i 16 losowań

STRONA GŁÓWNA